Čistenie fasád budov

Riasami je najčastejšie napadnutá severná strana budov. V prípade, že tomuto problému nevenujete dostatok času a energie, mikroorganizmy dokážu znehodnotiť celú vašu fasádu. Jedná sa najmä o riasy a čierne plesne, ktoré sú škodlivé aj pre zdravie človeka. Preto túto problematiku netreba podceňovať. Keďže sme spoločnosť poskytujúca výškové práce, vykonávame túto činnosť pomocou vysokozdvižných plošín, prípadne kombináciou horolezeckého vybavenia a lanových techník. Jedná sa o nanesenie ekologického prípravku nízkotlakovým rozprašovačom na plochu fasády a jeho následné umytie veľkým objemom vody pomocou vysokotlakového zariadenia. Medzi najčastejšie požiadavky čistenia, s ktorými sa stretávame patria:

• Odstránenie plesní z fasád budov

• Čistenie dlažby, chodníkov a terás

• Čistenie od prachu a smogu

• Čistenie od nánosov solí a blata

Čistenie striech budov

Podobne ako u fasád je riasami a lišajníkmi najčastejšie napadnutá severná strana striech. Najmä na týchto miestach vzniká znečistenie v podobe machov, rias a lišajníkov. Takto napadnuté miesta dokážeme vyčistiť pomocou vysokotlakového zariadenia a vhodného prípravku na obmedzenie opätovného rastu mikroorganizmov. Vaša strecha bude opäť žiariť novotou a zabráni sa tým možnému narušeniu strešnej krytiny, ku ktorému dochádza v prípadoch, kedy sa situácia podcení. Tejto problematike sa venujeme v článku Je čistenie strechy dôležité?

• Čistenie striech rodinných domov

• Čistenie striech bytových domov

• Čistenie striech budov a hál

• Čistenie striech kostolov

Umývanie okien vo výškach

Pomocou horolezeckej techniky dokážeme umyť okná a žalúzie aj v tých najnedostupnejších miestach. Služby spoločnosti MANKI – Výškové práce zaujmú najmä správcov výškových budov, bytových domov a presklených objektov. Keďže sa jedná o ručné umývanie technikou rozmývača a stierky, s výsledkom budete určite spokojný. Podrobnejšie informácie zistíte po prečítaní článku s názvom Umývanie okien vo výškach. Akým činnostiam sa však venujeme najčastejšie?

• Umývanie okien vo výškach

• Postavebné umývanie okien

• Čistenie externých žalúzií

• Čistenie opláštenia fasády

Čistenie priemyselných konštrukcií vo výškach

Tieto služby vykonávame pomocou priemyselných vysávačov a vysokotlakových čistiacich zariadení (wapiek) vo výrobných halách a skladovým priestoroch spoločností, ktoré pôsobia v oblasti priemyselnej výroby a logistiky. Jedná sa hlavne o odstránenie prachu a rôznych nánosov súvisiacich s predmetom výroby. Vykonáva sa to z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je, že prach má na svedomí respiračné a kožné problémy, ktoré môžu vyústiť až po rakovinu pľúc. Tým druhým je dodržiavanie predpisov požiarnej bezpečnosti, pretože jemné častice prachu sú vysoko horľavé a tretím dôvodom je predĺženie životnosti strojov a zariadení. Z toho vyplýva, že by sme tieto činnosti nemali podceňovať. Čistenie a vysávanie vo výškach vykonávame najmä na týchto miestach:

• Čistenie stropných konštrukcií

• Čistenie osvetlenia hál

• Čistenie káblových rozvodov

• Čistenie vzduchotechniky

• Čistenie potrubí vo výškach

• Čistenie a umývanie svetlíkov

• Čistenie žeriavov vo výškach

• Čistenie žľabov a zvodov

• Čistenie prachových zásobníkov

• Čistenie obilných síl

• Čistenie studní