Čistenie fasád bytových domov

Plesňami a riasami je najčastejšie napadnutá severná strana budov. V prípade, že tomuto problému nevenujeme dostatok času a energie, mikroorganizmy dokážu znehodnotiť celú Vašu fasádu. Jedná sa najmä o riasy a čierne plesne, ktoré sú škodlivé aj pre zdravie človeka. Preto túto problematiku netreba podceňovať. Keďže sme spoločnosť poskytujúca výškové práce, vykonávame túto činnosť pomocou vysokozdvižných plošín, prípadne kombináciou horolezeckého vybavenia a lanových techník. Jedná sa o nanesenie prostriedku na spomalenie rastu mikroorganizmov na plochu fasády a jeho následné umytie pomocou vysokotlakového zariadenia. Okrem napadnutia mikroorganizmov je však dôvodov znehodnotenia fasád viacero. Medzi najčastejšie patria:

 • Prach, dym a priemyselný smog
 • Nánosy solí, blata atď.
 • Znečistenie maľbami – grafity
 • Vyblednuté farby pôsobením UV žiarenia

Čistenie striech budov a kostolov

Podobne ako u fasád je riasami a lišajníkmi najčastejšie napadnutá severná strana striech. Najmä na severných stranách striech rodinných domov vzniká znečistenie v podobe machov, rias a lišajníkov. Takto napadnuté miesta dokážeme vyčistiť za pomoci vysokotlakového zariadenia a vhodného prípravku na obmedzenie ich opätovného rastu. Vaša strecha bude opäť žiariť novotou a zabráni sa tým možnému narušeniu napadnutého povrchu, ku ktorému dochádza v prípadoch, kedy sa situácia podcení. Tejto problematike sa venujeme v článku Je čistenie strechy dôležité?

Okná, parapety a žalúzie

Pomocou horolezeckej techniky dokážeme umyť okná a parapety aj v tých najnedostupnejších miestach. Naše služby zaujmú najmä výškové budovy, bytové domy a presklenné objekty. Keďže sa jedná o ručné umývanie technikou rozmývača a stierky, s výsledkom budete určite spokojný. V prípade požiadavky Vám vyčistíme aj žalúzie pomocou vysokotlakového čističa. Podrobnejšie informácie zistíte po prečítaní článku s názvom Umývanie okien vo výškach.

Čistenie a vysávanie priemyselných hál

Tieto služby vykonávame pomocou priemyselných vysávačov a vysokotlakových čistiacich zariadení (wapiek) vo výrobných halách a skladovým priestoroch spoločností, ktoré pôsobia v oblasti priemyselnej výroby a logistiky. Jedná sa hlavne o odstránenie prachu a rôznych nánosov súvisiacich s predmetom výroby, ktoré sa vykonáva z troch hlavných dôvodov. Tým prvým je, že má na svedomí respiračné a kožné problémy, ktoré môžu vyústiť až po rakovinu pľúc. Druhým je dodržiavanie predpisov požiarnej bezpečnosti, pretože jemné častice prachu sú vysoko horľavé a tretím dôvodom je predĺženie životnosti strojov a zariadení. Z toho vyplýva, že by sme tieto činnosti nemali podceňovať. V tejto oblasti sa venujeme najmä čisteniu a vysávaniu:

 • Stropných a ostatných konštrukcií
 • Stien a oplášťovania
 • Osvetlenia hál
 • Káblových rozvodov
 • Vzduchotechniky
 • Rôznych typov potrubí
 • Nedostupných časti strojov
 • Svetlíkov
 • Žeriavov atď.