• Okien, parapiet a žalúzií – Pomocou horolezeckej techniky dokážeme umyť okná a parapety aj v tých najnedostupnejších miestach. Naše služby zaujmú najmä výškové budovy, bytové domy a presklenné objekty. Keďže sa jedná o ručné umývanie technikou rozmývača a stierky, s výsledkom budete určite spokojný. V prípade požiadavky Vám vyčistíme aj žalúzie pomocou vysokotlakového čističa.
  • Striech a fasád – Najmä na severných stranách striech a fasád rodinných a bytových domov vzniká znečistenie v podobe machov, rias a lišajníkov. Takto napadnuté miesta dokážeme vyčistiť za pomoci vysokotlakového zariadenia a vhodného prípravku na obmedzenie ich opätovného rastu. Vaša strecha a fasáda budú opäť žiariť novotou a zabráni sa tým možnému narušeniu napadnutého povrchu, ku ktorému dochádza v prípadoch, kedy sa situácia podcení.
  • Priemyselných konštrukcií – Jedná sa o vysávanie a čistenie priemyselných konštrukcií od prachu a rôznych nánosov súvisiacich s predmetom výroby. Prach je totiž potenciálnym problémom na pracovisku dvomi spôsobmi. Sú nimi respiračné a kožné problémy, ktoré môžu vyústiť až po rakovinu pľúc a výbuch, ktorý nastane vďaka rýchlemu spaľovaniu jemných častíc, ktoré sa často, hoci nie vždy, nachádzajú vo vzduchu v uzavretých priestoroch.
  • Vysávanie prachu v halách, skladoch – Vykonávame čistenie a vysávanie prachu a nečistôt v priemyselných halách, skladoch a výrobných priestoroch, Jedná sa hlavne o konštrukcie, väzníky, rozvody vzduchu, vody, elektriny apod. Čistenie hál je dôležité predovšetkým z týchto dôvodov.
    • zlepšenie estetického a hygienického hľadiska
    • dodržiavanie predpisov požiarnej bezpečnosti
    • preventívna údržba strojov a zariadení