Natieranie striech budov a kostolov

Najdôležitejšou časťou v rámci pracovného postupu je očistenie povrchu od nečistôt ako sú prach, peľ a stará, odlupujúca sa farba. Túto činnosť vykonávame vysokotlakovým čističom, ktorý strešnú krytinu umyje a zároveň aj odmastí. Netreba zabudnúť na vybrúsenie hrdzavých miest, prípadne opravu nájdených defektov. Ďalším krokom je nanášanie antikorovej základnej farby odpovedajúcej druhu materiálu, z ktorého je strecha vyrobená. Následne sa aplikuje vrchná vrstva v jednom alebo dvoch náteroch. Nový náter strechy nielen predĺži jej životnosť, ale aj upraví jej vzhľad, ktorý zvýši hodnotu celej stavby. Medzi najčastejšie realizované objekty patria rodinné a bytové domy, kostoly, chrámy, výrobné haly a v neposlednom rade aj rekreačné zariadenia a chaty. Viac informácií o pracovnom postupe sa dočítate v článku Náter strechy svojpomocne?.

Obnova fasád bytových domov a kostolov

Základom je príprava podkladu fasády, ktorá musí byť dôkladne očistená a zbavená trhlín, prípadne vydutých omietok. Najprv sa nanesie penetračná látka, ktorá ju spevní, zabezpečí priľnavosť farby a vyhladí jej povrch. Na vyschnutie je potrebných 4 až 12 hodín. Potom možno pristúpiť k samotnému nanášaniu farby. Tá sa aplikuje horolezeckou technikou alebo vysokozdvižnými plošinami pomocou valčeka a štetca, prípadne striekacím zariadením v dvoch vrstvách. Obnovy fasád sa realizujú hlavne na rodinných a bytových domoch, kostoloch a chrámoch a na výrobných halách a podnikoch.

Natieranie komínov a stožiarov

Natieranie komínov prebieha podobne ako pri fasádach budov. V tomto prípade sa jedná hlavne o obnovu leteckých pásov, ako aj samotných tiel komínov. Náter stožiarov , podobne ako striech sprevádza proces, pri ktorom je potrebná prvotná povrchová úprava, odstránenie hrdze a nečistôt, po ktorej nasleduje základný – antikorózny a napokon vrchný v jednej alebo dvoch vrstvách. Predlžuje sa tak ich životnosť a v neposlednom rade aj vzhľad.

Natieranie priemyselných konštrukcií

Medzi ďalšie často realizované práce patrí náter nosných konštrukcií vo výrobných halách a závodoch rôzneho typu. Menej časté ale miestami žiadané sú aj rekonštrukcie mostov, betónových a železných síl, prachovým zásobníkov a mostov. Zabudnúť nesmieme aj na starostlivosť o balkónové zábradlia, ktoré časom strácajú na kráse a funkčnosti. Tie dokážeme obnoviť bez vstupu, prípadne prechodu cez bytový priestor, tým pádom nedochádza k narúšaniu súkromia obyvateľov a strachu z prípadného odcudzenia ich majetku.