• Striech budov a kostolov – Najdôležitejšou časťou v rámci pracovného postupu je očistenie povrchu od nečistôt ako sú prach, peľ a stará, odlupujúca sa farba. Túto činnosť vykonávame vysokotlakovým čističom, ktorý strešnú krytinu zároveň umyje a aj odmastí. Netreba zabudnúť na vybrúsenie hrdzavých miest, prípadne opravu nájdených defektov. Ďalším krokom je nanášanie antikorovej základnej farby odpovedajúcej druhu materiálu, z ktorého je strecha vyrobená. Následne sa aplikuje vrchná vrstva. Nový náter strechy nielen predĺži jej životnosť, ale aj upraví jej vzhľad, ktorý zvýši hodnotu celej stavby.
 • Fasád bytových domov – Základom je príprava podkladu fasády, ktorá musí byť dôkladne očistená a zbavená trhlín, prípadne vydutých omietok. Najprv sa nanesie penetračný náter, ktorý ju spevní, zabezpečí priľnavosť farby a vyhladí jej povrch. Na vyschnutie je potrebných 4 až 12 hodín. Potom možno pristúpiť k samotnému nanášaniu farby. Tá sa aplikuje horolezeckou technikou pomocou valčeka a štetca, prípadne striekacím zariadením v dvoch vrstvách.
 • Komínov a stožiarov – Natieranie komínov prebieha rovnako ako natieranie fasád budov. Ide najmä o náter leteckých pásov, ako aj samotných tiel komínov. Natieranie stožiarov , podobne ako striech sprevádza proces, pri ktorom je potrebná prvotná povrchová úprava, odstránenie hrdze a nečistôt, po ktorej nasleduje základný – antikorozívny a napokon vrchný náter. Predlžuje sa tak ich životnosť a v neposlednom rade aj vzhľad.
 • Priemyselných konštrukcií – Pomocou horolezeckej techniky natierame aj:
  • nosné konštrukcie
  • mosty
  • silá
  • balkónové zábradlia
  • klampiarske výrobky atď.