Montáž a demontáž reklám vo výškach

• Montáž reklamných plachiet a bannerov na fasády budov

Montáž konštrukcií na uchytenie bannerov

• Výmena visiacich reklám v obchodných centrách

• Montáž reklamných tabúľ

• Montáž svetelných reklám

• Montáž 3D reklám vo výškach

Montáž a demontáž osvetlenia a ozvučenia

Svetlo a zvuky sú súčasťou nášho každodenného života.  Montáž a  servis svietidiel a ozvučenia však nie je vždy jednoduchý, prípadne ľahko dostupný.  Za pomoci horolezeckých techník, prípadne vysokozdvižných plošín vieme zabezpečiť bezpečnú výmenu, montáž a demontáž rôznych typov zariadení vo výškach najmä v halách, skladoch a verejných priestoroch.

• Montáž a demontáž svietidiel

• Výmena žiaroviek a žiariviek

• Inštalácia ozvučenia na koncertoch

Montáž zariadení a konštrukcií vo výškach

Opláštenie budov

Lapače snehu na strechách

• Montáž bleskozvodov

• Montáž odkvapových systémov

• Montáž antén a satelitov

• Montáž čiapočiek na komíny

• Montáž klimatizácie na fasádu

• Vetracie mriežky na fasádu atď.

Montáž sietí a hrotov proti vtákom

• Hroty proti holubom a lastovičkám

• Zábrany a ochrany proti lastovičkám

• Sieť proti vtákom

• Atrapy dravcov