Montáž reklám vo výškach

• Montáž reklamných plachiet a bannerov na fasády budov

• Výmena visiacich reklám v obchodných centrách

• Montáž reklamných tabúľ

• Montáž svetelných reklám

• Montáž 3D reklám vo výškach

• Výmena veľkoplošných reklám

Montáž a demontáž osvetlenia a ozvučenia

Svetlo a zvuky sú súčasťou nášho každodenného života.  Montáž a  servis svietidiel a ozvučenia však nie je vždy jednoduchý, prípadne ľahko dostupný.  Za pomoci horolezeckých techník, prípadne vysokozdvižných plošín vieme zabezpečiť bezpečnú výmenu, montáž a demontáž rôznych typov zariadení vo výškach najmä v halách, skladoch a verejných priestoroch.

• Montáž a demontáž svietidiel

• Výmena žiaroviek a žiariviek

• Montáž ozvučenia na koncertoch

Montáž zariadení a konštrukcií vo výškach

• Montáž opláštenia hál

• Montáž bleskozvodov

• Montáž odkvapových systémov

• Montáž antén a satelitov

• Montáž čiapočiek na komíny

• Montáž rôznych zariadení

• Montáž rôznych konštrukcií

Montáž systémov proti hniezdeniu vtáctva

• Montáž hrotov proti holubom

• Montáž sietí proti holubom

• Montáž – atrapy dravcov