• Umiestňovanie reklám vo výškach
  • montáž reklamných pútačov a reklamných tabúľ
  • inštalácia reklamných plachiet a bannerov na fasády budov
  • výmena veľkoplošných reklám na bigboardoch a megaboardoch
  • výmena vysiacich reklám v obchodných domoch
 • 0svetlenia a ozvučenia – Svetlo a zvuky sú súčasťou nášho každodenného života.  Montáž a  servis svietidiel a ozvučenia však nie je vždy jednoduchý, prípadne ľahko dostupný.  Za pomoci horolezeckých techník vieme zabezpečiť bezpečnú výmenu, montáž alebo demontáž rôznych typov zariadení v priemyselných halách, skladoch a verejných priestoroch.
  • montáž LED osvetlenia budov a architektonických prvkov
  • demontáž starých a montáž nových svietidiel
  • výmena žiaroviek
  • montáž reproduktorov v obchodných domoch a na koncertoch
 • Systémov proti hniezdeniu vtáctva – Jedná sa o montáž  zábran (ihličiek) a sietí proti hniezdeniu vtáctva, čím odstránite problémy s tým súvisiace.
 • Konštrukcií a zariadení
  • odkvapové systémy
  • bleskozvody
  • satelity
  • antény
  • parapety atď.