Umiestňovanie reklám vo výškach

 • Montáž reklamných pútačov a reklamných tabúľ
 • Inštalácia reklamných plachiet a bannerov na fasády budov
 • Výmena veľkoplošných reklám na bigboardoch a megaboardoch
 • Výmena visiacich reklám v obchodných domoch

Osvetlenie a ozvučenie

Svetlo a zvuky sú súčasťou nášho každodenného života.  Montáž a  servis svietidiel a ozvučenia však nie je vždy jednoduchý, prípadne ľahko dostupný.  Za pomoci horolezeckých techník vieme zabezpečiť bezpečnú výmenu, montáž alebo demontáž rôznych typov zariadení v priemyselných halách, skladoch a verejných priestoroch.

 • Montáž LED osvetlenia budov a architektonických prvkov
 • Demontáž starých a montáž nových svietidiel
 • Výmena žiaroviek
 • Montáž reproduktorov v obchodných domoch a na koncertoch

Rôzne konštrukcie a zariadenia

 • Odkvapové systémy
 • Bleskozvody
 • Satelity
 • Antény
 • Parapety atď.

Systémy proti hniezdeniu vtáctva

 • Hroty proti holubom a lastovičkám
 • Ochranné siete a systémy drôtovej ochrany
 • Atrapy a nálepky