Natieranie striech budov a kostolov

Najdôležitejšou časťou v rámci pracovného postupu je príprava povrchu, teda očistenie od prachu, mastnoty, peľu a nesúdržnej starej farby. Túto činnosť vykonávame vysokotlakovým zariadením s rotačnou na benzínový pohon, takže potrebujeme len prívod vody. Na čistenie strechy používame ekologické produkty od firmy HAGMANS a ISOKOR, ktoré strešnú krytinu umyjú a zároveň aj odmastia. Netreba zabudnúť na vybrúsenie hrdzavých miest, prípadne opravu nájdených defektov. Povrch musí byť pred náterom dokonale vyčistený. Druhým krokom je nanášanie antikorovej základnej farby odpovedajúcej druhu materiálu, z ktorého je strešná krytina vyrobená. Následne sa aplikuje vrchná vrstva v jednom alebo dvoch náteroch. Nový náter strechy nielen predĺži jej životnosť, ale aj upraví jej vzhľad, ktorý zvýši hodnotu celej stavby. Medzi najčastejšie realizované objekty patria rodinné a bytové domy, kostoly, chrámy, výrobné haly a v neposlednom rade aj rekreačné zariadenia a chaty. Keďže sme spoločnosť na výškové práce, na streche sa pohybuje pomocou horolezeckého vybavenia a lanových techník, prípadne pomocou pojazdných vysokozdvižných plošín. Viac informácií o pracovnom postupe sa dočítate v článku Náter strechy svojpomocne?.

• Natieranie striech rodinných a bytových domov

• Natieranie striech chát a rekreačných zariadení

• Natieranie striech školských a vzdelávacích zariadení

• Natieranie striech budov a hál

• Natieranie striech kostolov

• Natieranie striech hotelov

Natieranie fasád bytových domov a kostolov

Základom je príprava podkladu fasády, ktorý musí byť dôkladne očistený a zbavený trhlín, nesúdržných častí, prípadne vydutých omietok. Najprv sa nanesie penetračná látka, ktorá ju spevní, zabezpečí priľnavosť farby a vyhladí jej povrch. Na vyschnutie je potrebných 4 až 12 hodín. Potom možno pristúpiť k samotnému nanášaniu farby. Tá sa aplikuje horolezeckou technikou alebo vysokozdvižnými plošinami pomocou valčeka a štetca, prípadne striekacím zariadením AIRLESS v dvoch vrstvách. Obnovy fasád sa realizujú hlavne na rodinných a bytových domoch, kostoloch a chrámoch a na výrobných halách a podnikoch.

• Natieranie fasád rodinných domov

• Natieranie fasád bytových domov

• Natieranie fasád budov a hál

• Natieranie fasád kostolov

Natieranie priemyselných konštrukcií vo výškach

Natieranie priemyselných konštrukcií prebieha v podstate podobne ako náter striech. Opäť je najdôležitejšia príprava povrchu, teda jeho dôkladné očistenie a vybrúsenie od starej farby, hrdze, rôznych nečistôt a mastnôt. Netreba zabúdať na to, že za kvalitným náterom stojí vždy kvalitne očistený podklad. Až potom sa môžeme pustiť do aplikácie základného antikorózneho náteru a následne do vrchného náteru v jednej alebo dvoch vrstvách. Medzi ďalšie často realizované práce patrí:

• Natieranie rôznych konštrukcií

• Natieranie komínov

• Natieranie mostov a žeriavov

• Natieranie obilných síl

• Natieranie prachových zásobníkov

• Natieranie hydroglóbusov

• Natieranie nádrží a potrubí

Natieranie reklám na fasády rôznych budov

Jedná sa o špecifickú prácu vo výškach, na ktorú používame šablóny vytvorené reklamnou agentúrou, s ktorou spolupracujeme. Prvým krokom je inštalácia predpripravených šablón do správnej pozície či už na fasádu, alebo komín. Následné sa ich vnútorný priestor obkreslí, čo vytvorí uzavretý základ – obsah, ktorý následne vymaľujeme.

• Natieranie reklám na bytové domy

• Natieranie reklám na komíny

• Natieranie reklám na budovy