Čo stálo za vznikom MANKI?

Moje meno je Janko Sabol a rád by som Vám o sebe, ako zakladateľovi spoločnosti MANKI povedal viac. Narodil som sa v meste Vranov nad Topľou, kde som sa odmalička venoval rôznym športom ako atletika, karate a futbal. Keďže som vyrástol v rodine stolára, moje prvé kroky smerovali na Priemyselnú školu drevársku a jej pokračovaním…