• Rizikové pílenie a orez stromov – Postupné spiľovanie a orezávanie stromov pomocou lanových a stromolezeckých techník sa využíva na ťažko dostupných miestach, kde sa nedajú využiť prostriedky ako plošina, resp. kde nie je možné strom spíliť klasickou lesníckou technikou zospodu. Sú to predovšetkým miesta, kde hrozí objektívne riziko nebezpečenstva pre ľudí, prípadne nebezpečenstvo ohrozenia majetku. Medzi takéto lokality patria najmä cintoríny, záhrady rodinných domov, chatové oblasti, mestské parky alebo areály s vysokou hustotou zástavby.
  • Inštalácia výzdob Jedná sa o dočasné zavesenie výzdob súvisiacich so sviatkami ako Veľká Noc a Vianoce, prípadne oslavou výročia obchodného centra.
  • Lanové a adrenalínové atrakcie – Budovanie lanových dráh a iných adrenalínových atrakcií pre deti, mládež a dospelých.
  • Revízne obhliadky – Pre zachovanie funkčnosti a bezpečnosti stavby je veľmi dôležitá preventívna kontrola. Jedná sa väčšinou o fotodokumentáciu slúžiaca k vypracovaniu správy, na základe ktorej vie revízny technik navrhnúť najlepšie riešenie. Odporúčame ich vykonávať aspoň jeden krát do roka.