Rizikové pílenie a orezávanie stromov

Postupné spiľovanie a orezávanie stromov pomocou lanových a stromolezeckých techník sa využíva na ťažko dostupných miestach, kde sa nedajú využiť prostriedky ako plošina, resp. kde nie je možné strom spíliť klasickou lesníckou technikou zospodu. Sú to predovšetkým miesta, kde hrozí objektívne riziko nebezpečenstva pre ľudí, prípadne nebezpečenstvo ohrozenia majetku. Medzi takéto lokality patria najmä cintoríny, záhrady rodinných domov, chatové oblasti, mestské parky alebo areály s vysokou hustotou zástavby.

Revízne obhliadky komínov

Pre zachovanie funkčnosti a bezpečnosti stavby je veľmi dôležitá preventívna kontrola. Jedná sa väčšinou o fotodokumentáciu slúžiaca k vypracovaniu správy, na základe ktorej navrhne revízny technik najlepšie riešenie. Odporúčame ich vykonávať aspoň jeden krát do roka.

Inštalácia výzdob

Jedná sa o dočasné zavesenie výzdob súvisiacich so sviatkami ako Veľká Noc a Vianoce, prípadne oslavou výročia obchodného centra.

Lanové a adrenalínové atrakcie

Budovanie lanových dráh a iných adrenalínových atrakcií pre deti, mládež a dospelých.