Rizikové pílenie a orezávanie stromov

Postupné spiľovanie a orezávanie stromov pomocou lanových a stromolezeckých techník sa využíva na ťažko dostupných miestach, kde sa nedajú využiť prostriedky ako plošina, resp. kde nie je možné strom spíliť lesníckou technikou zospodu. Ide predovšetkým o miesta, kde hrozí objektívne riziko nebezpečenstva pre ľudí, prípadne ohrozenie majetku. Medzi takéto lokality patria cintoríny, záhrady rodinných domov, chatové oblasti, mestské parky alebo areály s vysokou hustotou zástavby. Najčastejšie sa jedná o tieto úkony:

Pílenie – rezanie po častiach a ich zhadzovanie pod strom

Pílenie stromu po častiach a spúšťanie častí na určené miesto

• Pílenie nad elektrickým vedením

Pílenie stromov nad strechami

Pílenie v zastavanom teréne

• Orezávanie a strihanie stromov

Výrub celých stromov

Revízne obhliadky komínov

Pre zachovanie funkčnosti a bezpečnosti stavby je veľmi dôležitá preventívna kontrola. Našou úlohou je vytvoriť fotodokumentáciu, ktorá slúži k vypracovaniu správy revíznym technikom. Sleduje a prechádza sa každý úsek z vonkajšej a vnútornej strany komína. Odporúčame ich vykonávať aspoň min. jeden krát do roka.

0sádzanie okien a dverí

Sú prípady, kedy je potrebné vymeniť staré okno za nové z dôvodu straty funkčnosti, alebo kvôli zmene veľkosti stavebného otvoru. Keďže máme v tíme aj skúsených stolárov, osadiť okná, prípadne dvere nie je pre nás žiaden problém.

Lanové a adrenalínové atrakcie

Mestám a obciam radi pomôžeme s vybudovaním lanových dráh, prípadne iných adrenalínových atrakcií pre deti, mládež a dospelých. Napadlo Vám, že takáto atrakcia dokáže zvýšiť návštevnosť a cestovný ruch aj vo Vašej oblasti? Plošiny na skalných útvaroch, premostenia skalných veží a lanovky pritiahnu oko návštevníka a preveria vašu mentálnu a fyzickú silu.