Tmelenie dilatačných škár a prasklín

Praskliny na fasádach obytných domov sú dnes bežné. Najčastejšou príčinou ich vzniku sú nepostrehnuteľné deformácie celej stavby. Väčšinu z nich je však možné bez problémov vyplniť vhodným tmelom. Neváhajte a kontaktuje nás. Radi Vám pomôžeme s daným problémom.
Tmelenie dilatačných škár je zložitejší proces, ktorý tvoria nasledovné operácie:

 • mechanické vysekanie starého tmelu
 • odstránenie pôvodnej izolácie
 • dôkladné prečistenie škár
 • nanesenie hĺbkového penetračného náteru
 • izolácia škár použitím PUR peny, prípadne vyplňovacieho povrazca
 • orezanie PUR peny
 • aplikácia pružného tmelu
 • premaľovanie tmelu fasádnou farbou

Murárske práce

Jedná sa hlavne o  opravu komínov, tepelnú izoláciu rôznych častí budov, prípadne padajúcu omietku na fasádach bytových domov a kostolov.

Klampiarske práce

Zaoberáme sa  opravou strešnej krytiny na kostoloch, rodinných a obytných domoch, či už ide o škridlu, plech alebo šindeľ. Zatekanie strechy je nežiadúcim faktorom a môže spôsobovať viacero problémov. Z dlhodobého hľadiska ide hlavne o prehnitie krovu, čo má za následok ohrozenie statiky a vlhnutie stien a stropov.
Medzi najčastejšie vykonávané práce patrí:

 • oprava strešnej krytiny
 • oprava odkvapových systémov
 • oprava klampiarskych doplnkov
 • osádzanie snehových lapačov

Demolačné práce

Každá stavba má svoju funkciu a životnosť. Časom sa dostavia konštrukčné či statické chyby, ktoré je potrebné v dohľadnej dobe riešiť. V prípade, že stavba stratila  svoj účel,  je potrebné uvoľniť priestor pre rast nových. Medzi najčastejšie demolované stavby patria priemyselné komíny.