Tmelenie dilatačných škár

Najčastejšou príčinou vzniku prasklín na fasádach bytových a rodinných domov sú nepostrehnuteľné deformácie celej stavby. Väčšinu z nich je možné bez problémov vyplniť vhodným tmelom. Naskytá sa však otázka, ako sa dostaneme k trhlinám, ktoré sú vo výške? Jednoducho. Kontaktujete firmu, ktorá ponúka výškové práce a tá vám pomôže, prípadne poradí. Ak si vyberiete práve nás, teda spoločnosť MANKI, budeme radi. Využitím horolezeckého vybavenia a lanových techník, prípadne použitím vysokozdvižných plošín sa dostaneme na miesta, kam noha bežného človeka nevkročí.

Ako sme spomínali, vyriešiť problém s drobnými prasklinami nie je zložité. Ako je to však s vodorovnými a zvislými škárami na panelových domoch? Na čo slúžia?

Jedná sa o dilatačné škáry, ktoré prechádzajú celou výškou objektu a delia ho na dilatačné celky. Najčastejšie sa navrhujú na eliminovanie účinkov nerovnomerného sadania stavby a pohltenie dilatačných pohybov susedných stavebných konštrukcií. Ak je stavba plošného alebo líniového tvaru, je zrejmé, že v smere hlavných rozmerov bude dochádzať k najväčším absolútnym dĺžkovým zmenám. Aby sa do konštrukcie nevnášalo napätie, ktoré by sa mohlo prejaviť vznikom trhlín, treba prostredníctvom dilatačnej škáry v týchto smeroch umožniť jej voľnú dĺžkovú rozťažnosť.

Problém je v tom, že sú tieto škáry nepretržite vystavené zmenám poveternostných podmienok. Keďže sú otvorené, postupom času dochádza k ich zatekaniu a zbytočným únikom tepla. Ekonomickým riešením pri panelových domoch, ktoré nie sú zateplené, je použitie flexibilného akrylátového tmelu. Ten vytvára plastoelastický pretierateľný a vodotesný spoj, pod ktorý sa vkladá PE povrazec, prípadne PUR pena, ktorá zlepšuje termoizolačné vlastnosti škáry. Tmelenie dilatačných škár tvoria nasledovné operácie:

  1. mechanické vysekanie starého tmelu
  2. odstránenie pôvodnej izolácie
  3. dôkladné prečistenie škár
  4. hĺbkový penetračný náter
  5. izolácia škár použitím PUR peny, prípadne vyplňovacieho povrazca
  6. orezanie PUR peny
  7. aplikácia pružného tmelu
  8. premaľovanie tmelu fasádnou farbou

Murárske práce a oprava fasád vo výškach

Oprava fasád domov a budov

Oprava vonkajšej omietky

• Tmelenie a silikónovanie prasklín

Oprava a rekonštrukcia komínov

Oprava striech a klampiarske práce

Zaoberáme sa  opravou strešnej krytiny na kostoloch, rodinných a obytných domoch, či už ide o škridlu, plech alebo šindeľ. Zatekanie strechy je nežiadúcim faktorom a spôsobuje viacero problémov. Z dlhodobého hľadiska ide hlavne o prehnitie krovu, čo má za následok ohrozenie statiky a vlhnutie stien a stropov. Medzi najčastejšie vykonávané práce patrí:

Oprava strešnej krytiny

Oprava odkvapových systémov

Oprava klampiarskych doplnkov

Osádzanie snehových lapačov

• Oprava komínov

Demolačné a rozoberacie práce vo výškach

Každá stavba má svoju funkciu a životnosť. Časom sa dostavia konštrukčné či statické chyby, ktoré je potrebné v dohľadnej dobe riešiť. V prípade, že stavba stratila  svoj účel,  je potrebné uvoľniť priestor pre rast nových. Medzi najčastejšie demolované stavby patria:

• Búranie komínov

Demolácia budov

Demolácia striech

Rozoberanie striech z plechu, pálenej škridle, alebo drevených šindľov je súčasťou ďalších prác v portfóliu našej firmy. Zaoberáme sa taktiež rozoberaním drevené krovov a iných strešných konštrukcií, ktoré sa s ohľadom na bezpečnosť musia realizovať postupne. Pri demolácií budov je niekedy nevyhnutná pomoc našich pracovníkov na zaistenie sutín a iných predmetov vo výškach kvôli bezpečnosti.