• odpratávanie snehu zo striech – v zimnom období častokrát ohrozuje okoloidúcich padajúci sneh zo striech, prípadne visiace cencúle, ktoré je treba odstrániť. V neposlednom rade tak pomôžete streche, ktorá nesie neprimerane vysokú záťaž.
  • kontrola spojovacích systémov – najčastejšie sa jedná o kontrolu stavu spojovacích systémov, akými sú matice na silách a rôznych konštrukciách.
  • výmena žiaroviek, svietidiel – jedná sa o výmenu vyhorených žiaroviek a poškodených svietidiel, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti na pracovisku.
  • oprava poškodených častí – v praxi sa stretávame často s rozbitými oknami, poškodenými vedeniami vzduchotechniky, kabeláže atď.